Žijeme na předělu věků! Važme si toho.

Aby člověk zvládl žít v dnešní převratné době beze strachu, potřebuje co nejvíce vnitřního klidu, harmonie, štěstí a lásky. K dosažení takového stavu sloužily hlavně v minulosti metody jako je reiki, regrese do minulých životů apod. Jsou ale zdlouhavé. Dnes vznikají nové, rychlejší metody. Jednou z nich je i hojení, které poskytuji. A v jaké době že to žijeme? Proč je převratná? Proč se děje to, co se děje? A proč to působí tolik smutku a zmatků? Na tyto otázky se pokusím odpovědět dále.

V červnu 2016 se začala odehrávat moje osobní transformace. Během dvou let jsem tehdy vyposlechla 2000 hodin nejrůznějších přednášek a informací z mnoha zdrojů na internetu. Intuitivně se mi z nich přeskládal úplně nový pohled na svět. Cítila jsem celým srdcem, že je správný a patří k duchovní moudrosti našich dávných předků. Cítila jsem, že na naší krásné planetě budou v dalších letech přibývat lidé, kteří svět uvidí také tak. Potvrdilo se. Skutečně už je dnes mnoho lidí, kteří vnímají dávné poznání lidstva, duchovní neviditelnou sféru existence i dnešní předěl věků, který je jedním z nejdůležitějších obrazů tohoto vidění – viz následující informace:

Žijeme v naprosto výjimečné době, važme si toho. Po zhruba 25 800 letech se nyní uzavřel jeden cyklus vývoje lidstva, zvaný Platónský rok a začíná nový, stejně dlouhý. Zároveň končí přibližně 2150 let období vlivu souhvězdí Ryb a začíná 2150 let vlivu souhvězdí Vodnáře.

 • Platónský rok je dán tak zvanou precesí zemské osy (podrobně ji popsal např. pan Zecharia Sitchin ve svých knihách). Zjednodušeně jde o to, že se naše planeta netočí kolem nehybné osy, nýbrž že osa opisuje na obloze kruh vlivem gravitačního působení Měsíce, Slunce a dalších kosmických těles, podobně jako roztočená hračka káča. Jeden kruh osa opíše za 25 800 let, po nichž se vrací do skoro stejného postavení jako na začátku.

Zdroj obrázku: http://planety.astro.cz/zeme/1939-pohyby-zeme

 • Díky tomu se postupně posouvá jarní bod (místo, v němž je střed Slunce při jeho východu při jarní rovnodennosti 21. 6.) a ukazuje každých 2150 let na jedno souhvězdí zvěrokruhu, které po tu dobu působí na lidstvo svými rysy. Kolem naší planety je jich rozmístěno v kruhu dvanáct:

Zdroj obrázku: https://www.astrokarty.cz/data-kdy-vstupuje-slunce-do-znameni/

A jak se tedy liší období před předělem věků a po něm?

Věk Ryb dokonale známe, žili jsme v něm doposud, netřeba ho podrobně popisovat. Stále více bude označován jako stará doba či staré paradigma.

 • Vládla v něm logika a rozum a byly potlačovány city a pocity jako něco nepodstatného.
 • Naučili jsme se v něm poznávat protiklady, tj. co je dobré – špatné, světlé – temné, zdravé – nemocné, láskyplné – nenávistné, krásné – ošklivé atd. a zažívali je přímo na sobě.
 • Vládl materialismus a hmota, kdežto jemnohmotný svět (ten duchovní, neviditelný), existující za rozlišovacími schopnostmi našich pěti smyslů, byl zesměšňován a potlačován. Též mnohé naše dávné schopnosti byly zapomenuty.

Vše, co se doposud dělo, je v pořádku, protože jsme potřebovali zažít naprosté přilnutí k viditelné hmotě a naprosté odpojení se od duchovní sféry bytí jako nenahraditelnou zkušenost. Nyní se k duchovní sféře zase budeme vracet.

 

A co přináší věk Vodnáře? Zduchovnění:

 • Do společnosti vnáší nezbytný chaos a rozklad zažitých struktur ve všech oblastech (propad kvalit zdravotnictví, práva a spravedlnosti, vzdělávání, řemesel, potravinářství, průmyslu, zemědělství atd.). Nebývale a nečekaně přispěl k urychlení tohoto procesu v roce 2020 a 2021 i nový vir, který vykolejil většinu lidstva ze zkázonosného výkonnostního modelu (větší a větší výkon ve všem). Ten by nás nakonec dovedl do propasti. Společenský chaos a rozklad je výborným odrazovým můstkem od pomyslného materialistického dna, na něž jsme se během posledních 2000 let propadli. Postupně nastává probuzení ze všeobecné iluze o fungování všeho, co známe, která zatím ještě vládne světem.
 • Čeká nás vytvoření úplně nové lidské společnosti, založené daleko více na spolupráci (než na soutěži), na harmonii, na lásce, radosti, lehkosti, na pomoci jeden druhému a na znovu objevené dávné moudrosti našich předků. Jelikož se lidstvo vyvíjí ve stoupající spirále, bude i tato společnost opět o něco moudřejší, než ty předchozí. Dobrá zpráva je, že v tomto vývoji nelze spadnout níž, než tam, kde jsme již byli. Lidstvo sice opakuje leckteré chyby, ale vždy se přitom nachází o úroveň výš, neboť při stoupání po spirále zažilo mnohé zkušenosti, o které je bohatší a moudřejší. Proto i tato společnost bude fungovat o něco lépe než předešlé.
 • Kromě toho dojde postupně i ke spolupráci s jinými civilizacemi ve vesmíru, které jsou kolem nás přirozeně po celé věky, což přinese nové technologie, které naši planetu nebudou zatěžovat a usnadní nám život v mnoha oblastech.
 • Po věku Ryb též dochází k rozvzpomenutí se na dlouho zatajované poznání, jak funguje člověk, planeta Země i vesmír doopravdy a podle vesmírných zákonů. Znovu ke svému překvapení objevujeme každý sám duchovní svět v sobě i ve všem okolo nás. Mnoho původních informací, které dokonale mapují skutečnost, máme zaznamenány přímo v našem vnitřním vesmíru. Žádná z nich se neztratila. Můžeme z nich tedy čerpat pravdu lidstva a znovu objevit vše, co potřebujeme. Snad jediná překážka je, že jsme zapomněli, jak tam informace najít, jak do sebe nahlédnout. Ale i to je překonáváno. Existuje mnoho metod, které tyto vstupy do sebe používají (např. regrese do minulých životů).
 • Již letos půjdou leckteří muži do své síly, ženy pomalu zjemňují. Zdá se, že muži konečně najdou sami sebe, budou odvážní, hrdí a zároveň mírumilovní. Ženy opouštějí mužský model chování, postupně zanikne i feminismus a jiné nepřirozené směry. V každém z nás je mužský a ženský princip. Postupně se budou dostávat do rovnováhy. Ženy a muži se opět chopí svých přirozených rolí, budou jim plně rozumět a vědět, proč a jak je s láskou naplnit.
 • Rozvzpomeneme se na to, jak mocné bytosti jsme, jak skvělé (zatím neaktivní) schopnosti máme, proč se rodíme sem na planetu Zemi, jaký smysl má na ní žít, jaké máme osobní vrozené dary, jak funguje duchovní svět, propojíme se s ním i se sebou atd. Naštěstí zdaleka nejsme jen těla, nýbrž mnohem víc. V některých z nás se již naše schopnosti probouzejí. Dosud byly považovány za nadpřirozené (telepatie, jasnozřivost, jasnoslyšnost apod.).
 • Též se začínáme učit nic a nikoho nehodnotit a přijímat věci, lidi, děje a události takové, jací jsou, aniž bychom jim přisuzovali hodnotu mínus či plus. Učíme se zůstat v klidném neutrálu uprostřed těchto znamének a pokud nám do života přichází něco, co bychom postaru ohodnotili jako mínus, začínáme chápat, že je to jen další životní zkouška, v níž máme něco pochopit, změnit dle toho náš život a posunout se tak v seberozvoji naší duše, což je základní smysl naší existence. Špatné věci, lidé, děje či události tedy neexistují.
 • Ve věku Ryb jsme ztratili své přirozené duchovní (nikoliv náboženské) cítění a souznění s přírodou a s přirozenými osobními i planetárními cykly, které naši dávní předkové velmi dobře znali, cítili a moudře používali. Nastal čas návratu k tomuto všemu blahodárnému.

Tento proces uvědomění je nazýván duchovním probuzením. Kdo se již aspoň částečně duchovně probudil, vidí, co s věkem Vodnáře přichází a žije v relativním klidu a s vizí dobré budoucnosti. Takových lidí je čím dál více. Začínají chápat neviditelný duchovní svět a komunikovat sami se sebou i s Bohem / Vesmírem / Zdrojem / Stvořitelem (každý ať si vybere, co je mu bližší). Nádherná doba návratu k prastaré moudrosti lidstva i k nám samotným je tu.

 

Předěl věků a Věk Vodnáře tedy přinášejí mnoho pozitivních změn v člověku a v lidské společnosti. Vodnář bude působit na náš duchovní rozvoj dalších zhruba 2000 let. Přináší nám odvahu ke změnám uvnitř nás, odvahu k sebepoznání, sebeúctu, sebedůvěru, posiluje nezávislost, lásku apod. Jsme na začátku svobodného osobního duchovního rozvoje, který nás v ničem neomezuje, nic nám striktně nepřikazuje a nevynucuje si naši příslušnost k žádné lidské organizaci či instituci typu církví či sekt. Je to osobní věc každého z nás. Potřebujeme najít sami sebe, přijít k vědomí. Údajně planeta Země vyšla teprve nedávno ze stinného místa ve vesmíru, tj. z období temna – Kalijugy a nyní na ni z Vesmíru již x let proudí velmi rychle se zesilující světlo – energie, která povznáší lidské vědomí, lidského ducha a velmi tak podporuje naše duchovní probuzení.

 

Autor: Zuzana Štádlerová
Vytvořeno: 28. ledna 2022

Sdílet:

Zanechte komentář autorce článku:

Jméno:
Website:
E-mail:
Zpráva:

webdesign: DTPak.cz s.r.o.